Глава V. Управление в кооперативе (ст.ст. 14 - 18)

Глава V. Управление в кооперативе